MENU

The town of San Jose in the province of Batangas is known as the Egg Basket of the Philippines since it produces over 70,000 metric tons of eggs each year.

People enjoy ice cream as a dessert but we know it can have an effect on our health. So why not make a dessert that is enjoyable and good for you at the same time?

Bagong pag-asa ang dala ng Department of Science and Technology (DOST) para samgakababayannatingnawalan ng trabahodahilsapagsasara ng maramingkompanyadulot ng COVID-19 sapamamagitan ng pagbibigay ng kabuhayanna may kinalamansapaggamit ng makina, pagsasanay, at iba pang gawaing pang-agrikultura.